• pink
  • gold
  • green
  • blue
  • black

Tra từ điển Anh-Việt cho từ oxford ( 0,005 giây)

Các từ gợi ý:
[Anh-Việt]: oxford
[Anh-Anh]: oxford
[Pháp-Việt]: oxford

Lưu ý: Nếu từ các bạn tra bị sai nghĩa hoặc sai thông tin hãy thông báo lỗi với ban quản trị Socbay. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn! Xin cảm ơn!